Jõhvi sotsiaalmaja kodutute öömaja sisekorraeeskirjad

Kinnitan                                                                                                 

Andrei Luškin

Sotsiaalmaja direktor

02.01.2019.a.

Jõhvi kodutute öömaja on Jõhvi Sotsiaalmaja struktuurüksus,mis on kutsutud ellu öömaja teenuse osutamiseks kodu kaotanud isikutele.

 

 1. Öömaja töötab iga päev kella18.00-8.00
 2. Öömajale saabuja esitab korrapidajale isikut tõendava dokumendi. Dokumendi puudumisel teavitab korrapidajat oma eelmisest elukohast..
 3. Öömaja korrapidaja registreerib saabunud isiku öömajaliste registreerimise  raamatus. .
 4. Korrapidaja suunab öömajalise ööbimisruumi. Enne öömajale jäämist on öömajataotleja kohustatud ennast pesema.
 5. Isiklikud asjad hoiab öömajaline talle eraldatud ruumis voodikoha juures.
 6. Öömajja on keelatud tuua alkohoolseid jooke,uimastavaid ning kergestisüttivaid aineid, külmrelvi ning terariistu
 7. Alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarbimine öömajas on keelatud..
 8. Korrapidajal on õigus kontrollida öömajalise pagasit. Alkohoolsete jookide ja teiste eelpoolmainitud ainete olemasolu korral korrapidaja koos turvatöötaja või manuka juuresolekul koostab protokolli olemasolevate ja mittesoovitud ainete ja esemete kohta.Protokollis peab olema fikseeritud :
  1. Koostamise koht     
  2.  Kontrollija ja manuka isiklikud andmed                                                                    
  3. Öömaja taotleja andmed                                                                               
  4. Mittesoovitud ainete või esemete nimekiri
  5. Protokolli koostaja ja manuka allkirjad.
 9. Juhul kui on tegemist ainetega või esemetega, mille omamine on seadusega keelatud, peab korrapidaja koheselt informeerima politseid.
 10. Suitsetamine öömaja ruumides on keelatud.
 11. Antakse öömajalisele sooja teed , pakisuppi ja kuivprodukte.
 12. Vajaduse korral varustatakse öömajalised puhaste üliriietega ja pesuga.
 13. Väljaspoolt Jõhvi valda saabunud öömajalised võivad ööbida  ühe               öö. Järgmisel hommikul on nad kohustatud ilmuma sotsiaaltöötaja või teda asendava isiku juurde , selgitamaks võimalusi esmase sotsiaalabi jätkamiseks või meetmete rakendamiseks nende omavalitsuste poolt kust öömajaline saabus Jõhvi.
 14. Arstiabi korraldab Jõhvi vallaarst.
 15. Võimaluse korral lubatakse abielupaaridel ööbida ühes ruumis.
 16. Öömajalisel on õigus pöörduda avalduste ja kaebustega Sotsiaalmajadirektori Jõhvi Vallavalitsuse, politsei, Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri, kohtu või teiste asutuste poole teda huvitavate küsimuste lahendamiseks.