Ajaloost

19. detsembril 2002. a võttis Jõhvi Linnavolikogu vastu määruse nr 3, millega moodustati endise ühiselamu baasil aadressil Jõhvi Kaare 7 linnavalitsuse poolt hallatav Jõhvi Linna Sotsiaalmaja.

Samal istungil kinnitati ka põhimäärus, millega sätestati Sotsiaalmaja  põhieesmärgid ja struktuur.

Põhimääruses sätestati, et sotsiaalmaja on hoolekandeasutus, mille tegevuse  põhieesmärgiks on eluasemeteenuse osutamine mõjuval põhjusel elamispinnast ilmajäänud Jõhvi linna majanduslikult vähekindlustatud isikutele ja peredele, lastekodust tulevatele elluastujatele, kinnipidamise kohtadest vabanenutele, sotsiaalse garantiideta  jäänud isikutele (kodututele).

20.04.2006 a määrusega nr 27 võttis Jõhvi vallavolikogu vastu Jõhvi Linna Sotsiaalmaja nimetuse muutmise ja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamise struktuurina:

  1. Eluasemeteenust osutav Jõhvi Sotsiaalmaja
  2. Jõhvi Kodutute Varjupaik
  3. Jõhvi Supiköök.

17.12.2009 a kinnitas Jõhvi vallavolikogu  määrusega nr 27 Jõhvi Vallavolikogu  põhimääruse uue redaktsiooni Jõhvi Sotsiaalmaja struktuuri kuulub Jõhvi Kodutute Öömaja ja Jõhvi Supiköök.

13.01.2010 a nimetati sotsiaalmaja hoolekogu liikmed ning valiti hoolekogu esimees. Hoolekogu korralised koosolekud toimusid kord kvartalis.

17.09.2019 Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega nr 1499 kinnitati Sotsiaalmaja hoolekogu uus koosseis.