Teenused

Eluasemeteenus

Jõhvi Sotsiaalmaja on hoolekandeasutus, mille tegevuse  põhieesmärgiks on eluasemeteenuse osutamine mõjuval põhjusel elamispinnast ilmajäänud Jõhvi linna majanduslikult vähekindlustatud isikutele ja peredele, lastekodust tulevatele elluastujatele, kinnipidamise kohtadest vabanenutele, sotsiaalse garantiideta  jäänud isikutele (kodututele).

Sotsiaalmaja eluruumide fondi moodustavad  143 tuba, millest on hõivatud 69. Seni on asustamata osas 74 tuba. Edasise arengu käigus toimub vabade  pindade remontimine, et uued elanikud saaksid sisse kolida. Antud momendil elupinnast puudus ei ole.

Sotsiaalmaja eluruumidesse majutatamisel on lähtutud teenusel oleva inimese elueast, tervislikust seisundist ja käitumise tasemest.

 

Kodutute varjupaik

 Jõhvi kodutute varjupaiga käsutuses on 113 m2 pinda – kolm ööbimisruumi, (2 naistele ja lastele ning 1 meestele) kokku 18 kohta.

Varjupaigas osutatakse ainult öömaja teenust. Samas on teenusel viibijatel võimalus ennast pesta. Võimaluse ja vajaduse korral jagatakse ka üleriideid.

Kohtade arv öömajas on piisav ning eksisteerib isegi teatav ülevõimsus, mis võimaldab aeg-ajalt teenust pakkuda ka väljaspoolt valda pärinevatele inimestele. Arvestades Jõhvi keskset asupaika maakonnas, on ülevõimsuse säilitamine humaanses plaanis õigustatud ja möödapääsmatu. Sotsiaalmajas on kodutute öömaja teenust  osutatud Kohtla-Järve, Narva, Tallinna ning Toila valla ja Jõhvi valla elanikele, mõnel korral ka välisriikide kodanikele.

Öömajas pakutakse kodututele teed, leiba ja puljongit. 

 

Supiköök

 Supiköögi käsutuses on 88 m2 pinda. Supiköögi teenust osutab Jõhvi Sotsiaalmaja  Jõhvi Valla poolt eraldatud eelarveliste vahendite ulatuses. Toiduportsjon koosneb: soojendatud valmis supist või pudrust, kuum tee või morss ja 2 võileiba. Piiratud summa tõttu toitlustatakse ühel päeval mitte rohkem kui 15-20 inimest, mis moodustab keskmiselt kokku 280-300 portsjonit 1 kuus. Köögis on võimalused toidu soojendamiseks, toiduainete säilitamiseks ja söögilauad. Toitlustamisega tegutseb toidujagaja, kelle ülesandeks on samuti ka Jõhvi Sotsiaalmaja elanike riiete pesemine ja supiköögi ruumide korrashoid.